Obavijest o pisanim prigovorima

Sukladno odredbama članka 6. Stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17). obavještavamo potrošače da svoje pisane prigovore mogu podnijeti u ovim poslovnim prostorijama i to u obrazac KNJIGE PISANIH PRIGOVORA,  kao i putem pošte na adresu: Jadranska 24, Dugi Rat 21315. Sezonski obrt za turizam Pirate ili putem maila: info@rafting-pirate.com. Molimo potrošače da prilikom podnošenja pisanih prigovora ostave podatke i to: Ime i prezime, ulica i kućni broj, mjesto, kako bi u zakonskom roku mogli odgovoriti na isti. Na prigovore se mora odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.